Skip to main content

Privacybeleid

Beste bezoeker,

De bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website is erg belangrijk voor ons. Daarom verzoeken wij u nota te nemen van de volgende informatie:

 

Anonieme gegevensverzameling

In principe kunt u de websites van Postwiesenliftgesellschaft GmbH + Co. KG bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent. Wij vernemen alleen de naam van uw internet service provider, de website van waaruit u ons bezoekt en de webpagina's die u op onze site bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geëvalueerd. U blijft anoniem als individuele gebruiker.

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatiemateriaal, nieuwsbrieven of brochures bestelt, vragen wij om uw naam en andere persoonlijke gegevens. Het is uw vrije beslissing of u deze gegevens invoert. Wij slaan uw gegevens op op speciaal beveiligde servers in Duitsland. Toegang tot deze gegevens is slechts mogelijk voor enkele speciaal gemachtigde personen die betrokken zijn bij het technische, commerciële of redactionele onderhoud van de servers.

 

Uitvoer en verwerking van gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte

Wij exporteren geen gegevens naar landen buiten de EER.

 

Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijk bevel, zullen wij uw gegevens bekendmaken aan instanties die het recht hebben dergelijke informatie te ontvangen.

 

Externe links

Voor uw optimale informatie vindt u op onze pagina's links die verwijzen naar de pagina's van derden. Voor zover dergelijke links niet duidelijk herkenbaar zijn, wijzen wij u erop dat het om een externe link gaat. De afdeling gegevensbescherming van Postwiesenliftgesellschaft GmbH + Co.KG heeft geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van deze pagina's van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring inzake gegevensbescherming zijn daar dus vanzelfsprekend niet van toepassing.

 

Gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om de inhoud aan te passen aan uw interesses. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra er cookies worden verzonden.

 

Gebruik van Facebook plugins

Plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan de "Vind ik leuk"-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier:http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount en daarbij verdere gegevens doorgeven.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van facebook ophttp://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's in verband kan brengen met uw Facebook-gebruikersaccount, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Bron: Facebook disclaimer van eRecht24.de

 

SOFORT-bonjessysteem

Wij gebruiken de "SOFORT voucher" widget op onze websites. De aanbieder is FIRMEDIA® GmbH & Co KG, Zum Ritzhagen 5, 34508 Willingen. Persoonsgegevens worden in de SOFORT-Gutscheinshop alleen dan verzameld en verwerkt, wanneer een voucher/ticket wordt besteld.

SOFORT-Gutschein verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch doorgeeft.

Deze zijn: Browsertype en browserversie; Gebruikt besturingssysteem; Referrer URL; Hostnaam van de computer die toegang zoekt; Tijdstip van de serveraanvraag; IP-adres Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld. Persoonsgegevens die in het kader van wedstrijden van de SOFORT Voucher Adventskalender worden verstrekt, worden uitsluitend in het kader van de wedstrijden gebruikt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden uiterlijk 30 dagen na het einde van de vergelijkende onderzoeken automatisch gewist. Wij hebben een overeenkomst inzake orderverwerking gesloten met FIRMEDIA® GmbH & Co.KG.

 

Verdere informatie en contacten

Als u nog vragen hebt over het onderwerp "Gegevensbescherming bij Postwiesenliftgesellschaft GmbH + Co. KG", kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf(info@postwiese.de).

Geef nu vreugde:

met onze vouchers