Skip to main content

Afdruk

Postwiesenliftgesellschaft GmbH + Co. KG Neuastenberger Str. 50 59955 Winterberg-Neuastenberg

info@postwiese.de

Wettelijke woonplaats: Arrondissementsrechtbank Arnsberg, HRA 3248

Fiscaal nummer: 309/5733/0205

Naam van de verantwoordelijke persoon: Meinolf Pape Am Gerkenstein 20 59955 Winterberg Fon: 0 29 81 / 26 36

 

Copyright

Postwiesenliftgesellschaft GmbH + Co KG behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en verspreiding via speciale procédés (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). Postwiesenliftgesellschaft GmbH + Co. KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de inzendingen.

 

Handelsmerkenrecht

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de op deze website genoemde en afgebeelde benamingen, handelsmerken, logo's en merknamen eigendom zijn van de desbetreffende bedrijven en/of personen en onderworpen zijn aan het auteursrecht!

 

Internetvoorwaarden

Het Internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met de tussentijdse opslag en transmissie van tijdelijke gegevens. Een garantie voor het uitsluiten van manipulatie, van toevallige vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (b.v. oude versie nog in de cache) op het verbindingspad van provider naar gebruiker kan daarom op dit moment niet worden gegeven. Daarom wijzen wij op deze systeemgebonden beperking als volgt: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het Internet. Daarom kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de gegevens en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens.

 

Links

In zijn vonnis van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg geoordeeld dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Volgens de rechter kan dit alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. Wij hebben links geplaatst naar andere pagina's op het internet. Voor al deze links geldt: Wij willen benadrukken dat wij geen enkele invloed hebben op de inhoud of vormgeving van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's die naar onze pagina's verwijzen. Wij nemen de inhoud van deze pagina's niet over als de onze. Deze verklaring geldt voor alle links op onze pagina's en voor de inhoud van alle pagina's waarnaar de links leiden.

 

Uitvoering

netzpepper reclamebureau - Winterberg

Geef nu vreugde:

met onze vouchers