Skip to main content

Skigebied in de zomer

Wintersport en duurzaamheid sluiten elkaar niet uit, integendeel, ze vullen elkaar perfect aan.

Want terwijl talrijke gasten de pistes van het skigebied Postwiese in de winter onveilig maken, worden de weiden in de zomer zo goed mogelijk beschermd en duurzaam beheerd.

Toegewijd aan de natuur

De bergweiden die als skipistes worden gebruikt, herbergen in de zomer talrijke planten, bloemen en heidevelden. Sommige daarvan zijn zeldzaam en staan op de Rode Lijst van bedreigde planten. Zij worden daarom als bijzonder beschermenswaardig beschouwd, uniek in NRW.

In de zomer zijn wij afhankelijk van begrazing door koeien en geiten in het skigebied Postwiese , d.w.z. extensief beheer. Deze bijzonder zachte methode houdt in dat de weiden pas laat in de zomer voor het eerst worden gemaaid en niet worden bemest. Op die manier kunnen de bergbloemen bloeien en worden nestelende vogels niet bedreigd.

Wist je dat...
... 70 % van ons skigebied onder natuurbescherming valt?

Duurzame doelstellingen

Ook het skigebied Postwiese zal de komende jaren duurzamer worden. Wij gebruiken reeds een sneeuwdieptemeetsysteem voor efficiënt pisteonderhoud in de winter.

Vanaf 2022 zullen we in het skigebied 100% groene stroom gebruiken. Onze sleutelkaarten zijn ook in de geest van de natuur: De skitickets zijn recycleerbaar.

Zoals u kunt zien: In het skigebied Postwiese zetten wij ons in voor de natuur - zowel in de winter als in de zomer.

Geef nu vreugde:

met onze vouchers